Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ để có tất cả các câu trả lời từ KV-Kosher Vietnam

kosher

ĐỊA CHỈ

Villa 5A Nguyen Dinh Chieu, Dakao Ward. District 1, HCMC

kosher

LIÊN HỆ

koshervietnam@gmail.com
EN: 0901331770
VN: 0901336770
Office: 028.39101029

kosher

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Monday - Thursday: 9:00 AM to 5:00 PM
Friday: 9:00 AM to 3:00 PM