Đơn đăng ký

 • Thông tin nhà máy

 • Thông tin chi tiết

 • Thông tin sản phẩm và quy trình sản xuất

 • Nếu có, vui lòng liệt kê rõ
 • Nếu có, là tổ chức nào
 • Hãy liệt kê những nguyên liệu / thành phần hóa học được sử dụng cho các sản phẩm và điền vào "Danh Sách Nguyên Liệu" ở trang sau

 • Nếu có, hãy liệt kê
 • Nếu có, vui lòng liệt kê những công đoạn đó
 • Hãy liệt kê và phân loại những thành phần, nguyên liệu sau

 • Nếu có, vui lòng kể tên
 • Nếu có, vui lòng kể tên
 • Nếu có, vui lòng kể tên
 • * Vui lòng đính kèm file:

  1. Điền danh sách nguyên liệu Download

  2. Sơ đồ nhà máy

  3. Biểu đồ tiến trình sản xuất