Kosher Việt Nam

Kosher là gì ?

KOSHER LÀ GÌ?   

Từ " Kosher " có nghĩa là "phù hợp" hoặc "được phép ăn", còn được hiểu theo ngôn ngữ Tiếng Anh nghĩa là "thích hợp" hoặc "có thể chấp nhận được".

Kosher không chỉ mang ý nghĩa to lớn hơn cả trách nhiệm chuẩn bị một bữa ăn. Kosher còn được biết đến như một phần trong bộ luật Kinh thánh phức tạp, nhằm quy định những loại thực phẩm nào người Do thái được phép ăn và cách chế biến thực phẩm đó phải đúng luật. 

Kinh thánh này đã liệt kê và phân loại những thực phẩm không thuộc nhóm Kosher. Nhóm không phải Kosher gồm một số động vật nhất định, một số loài chim và cá (chẳng hạn như thịt heo, thỏ, đại bàng,cú, cá trê và cá tầm), tất cả các loại động vật có vỏ,côn trùng và loài bò sát. Hơn nữa, thực phẩm Kosher phải được thực hiện đúng quy cách, sản phẩm thịt và sản phẩm từ bơ sữa không được phép sản xuất chung hoặc dùng để ăn chung một lúc. 

Do vậy, tất cả các nguyên liệu chế biến và quy trình sản xuất thực phẩm phải được kiểm tra cho phù hợp với chế độ ăn kiêng của người Do thái thì cơ sở quý vị mới được cấp chứng nhận Kosher.